Donnerstag, 25. Mai 2017

Dlaczego węgiel tanieje?

Debata online

Grafika z okładki "Atlasu węgla"
Urheber/in: hbs Warszawa. Creative Commons License LogoDieses Bild steht unter einer Creative Commons License.
Datum, Uhrzeit
Donnerstag, 25. Mai 2017, 11.00 Uhr – 12.30 Uhr In meinem Kalender speichern
Veranstalter/in
Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Warschau

25 maja 2017 r. w godz. 11:00-12:30

www.transmisjeonline.pl/chronmyklimat

„Czas już powiedzieć sobie otwarcie: węgiel nie jest paliwem przyszłości, jest paliwem, którego rola już spada i będzie spadać jeszcze bardziej. Dlatego tak potrzebne jest obecnie otwarte dyskutowanie o tym, dlaczego koniecznym jest odchodzenie od węgla, jakie to niesie konsekwencje, także w sferze społecznej. Ważne jest również uświadomienie sobie korzyści i wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed nami, jak z pozornej niekorzyści uzyskać korzyść na dziś i dla przyszłych pokoleń.” – podkreślali w przedmowie do „Atlasu węgla” dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla Irene Hahn-Fuhr oraz dr Andrzej  Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Publikacja ta pokazuje wpływ energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy w perspektywie globalnej.

Transformacja energetyczna wypiera inwestycje w energetykę węglową i jądrową na rzecz efektywności energetycznej i OZE. Coraz trudniej pozyskać kapitał na rozwój górnictwa węgla kamiennego i opartej na nim energetyce. Szybko rosnące moce w OZE i efektywność energetyczną będą w nadchodzących dekadach odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu importu paliw kopalnych. Niemal wszystkie instytucje mające istotne znaczenie dla gospodarki świata (ONZ, UE, OECD, MFW, G7, Bank Światowy) przekonują o konieczności całkowitego odejścia od paliw kopalnych.

Polska polityka energetyczna w ciągu ostatnich 15 lat kształtowana jest w odwrotnym kierunku niż trend światowy. Rodzi się pytanie, czy w świetle spadających cen węgla i znacznych trudności w pozyskaniu kapitału inwestycyjnego dla przedsięwzięć związanych z paliwami kopalnymi koszty zaniechań w dalszej perspektywie nie będą większe niż koszty „sztucznego” podtrzymywania upadającego sektora?

Wyzwaniom wynikającym z koniecznych zmian transformacyjnych w perspektywie globalnej i polskiej poświęcone zostaną cztery debaty online, które organizuje Fundacja im. Heinricha Bölla we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju w nawiązaniu do polskiej edycji „Atlasu węgla”. Podczas pierwszej debaty omówimy tendencje panujące obecnie na rynkach węgla i ich wpływ na największe gospodarki. Wydobycie węgla kamiennego na świecie jest ustabilizowane od roku 2010 (6,7 - 7,2 mld ton/rok).  Prognozuje się jednak nieodwracalny trend spadkowy w okresie 2020-2030. Gdzie upatruje się przyczyn tej tendencji?
Odchodzenie od węgla kamiennego na świecie wyraźnie wpływa na spadek jego ceny. Widać wyraźnie, że ten trend będzie się utrzymywał. Wahania cen węgla energetycznego są wynikiem splotu kilku czynników – jakich?    

Odpowiedź na powyższe pytania spróbują znaleźć uczestniczki i uczestnicy dyskusji:  

  • Dr Michał Wilczyński, niezależny ekspert, b. Główny Geolog Kraju 
  • Dr Aleksandra Gawlikowska- Fyk, kierownik programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Prof. Marian Turek, Główny Instytut Górnictwa
  • Dr Maciej Bukowski, Prezes WiseEuropa

Moderacja: Bartłomiej Derski, WysokieNapięcie

Portal WysokieNapięcie przejął patronat medialny nad całym cyklem debat.

Livestreaming debaty będzie dostępny po zalogowaniu na www.chronmyklimat.pl/debata

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez zadawanie pytań, komentarze i uwagi w jej trakcie.  Wybrane przez moderatora pytania zostaną zadane ekspertom i ekspertkom. W ten sposób uzyskają Państwo możliwość realnego wpływu na przebieg dyskusji.

Dossier "Atlas węgla"