Gender mainstreaming v participaci veřejných prostor

Gender mainstreaming v participaci veřejných prostor

Chodci na ulici v BratislavěCreator: Brano Bibel. All rights reserved.

29. 11. 2017, 10.00 - 17.00
Goethe-Institut, Foyer², Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky
aktivním osobám. Skupiny uživatelů a uživatelek se však zásadním způsobem liší (věk, gender, sociální
postavení, příjem, profese, kulturní zázemí). Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat
příležitost užívat a sdílet veřejný prostor. Jak tedy pracovat s genderovými aspekty při plánování veřejných
prostor? Jak zohlednit potřeby různých uživatelských skupin a jak je zapojit do participačních procesů? Co
nám to přinese a k čemu je to dobré?

Workshop povede Eva Kail, jedna z předních expertek na gender mainstreaming z města Vídně ve spoluráci s
Lisou Purker z organizace PlanSinn, jenž se více než 20 let věnuje participaci v Rakousku.

Odborný workshop je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním
veřejných prostor či participačními procesy. Cílem workshopu je představit koncept gender mainstreamingu,
ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a
participační procesy aplikovat v praxi či ve vlastních projektech.

Seminář povedou:

Eva Kail (urbanistka, gendrová expertka, Město Vídeň) 
Eva Kail vystudovala územní plánování. V roce 1991 se stala první
ředitelkou koordinačního úřadu žen ve Vídni. V roce 1998 se stala ředitelkou
Koordinačního úřadu pro plánování a výstavbu s ohledem na požadavky
každodenního života a specifické potřeby žen a od roku 2010 je odbornicí na
rovnost problematiku ve skupině územní plánování a technologie. Je přední
evropskou expertkou v oblasti genderového plánování. Koordinovala
přibližně 60 pilotních projektů v oblasti bydlení, dopravy, veřejného
prostoru, rozvoje měst a sociální infrastruktury.

Lisa Purker (ředitelka, PlanSinn, Vídeň)
Lisa se narodila v roce 1973 a žije ve Vídni. Od září 2016 je generální
ředitelkou společnosti PlanSinn. Vystudovala prostorové plánování na TU
Wien. V programu PlanSinn se zaměřuje na řízení konfliktů a dohled nad
procesy souvisejícími s územním plánováním, rozvojem měst, genderovými
otázkami, zapojení občanů a ochranou klidu. Lisa je certifikovaná
poradkyně pro genderové otázky a diverzitu. Má odbornou vzdělání v oblasti
řízení konfliktů, týmů a projektů, komunikace a moderování a organizačního
rozvoje.

Vstup: zdarma, registrace nutná
Maximální počet účasntíků: 20. Organizátoři si vyhrazují právo výběru účastníků.
Registrace na seminář je možná do 24. listopadu 2017.
Workshop bude probíhat v angličtině.

Více informací

cz.boell.org
www.wpsprague.com