Seminar Mittwoch, 29. November 2017

Gender mainstreaming v participaci veřejných prostor

Chodci na ulici v Bratislavě
Datum, Uhrzeit
Mi., 29. Nov. 2017,
10:00 In meinem Kalender speichern
Adresse
Siehe Veranstaltungsbeschreibung
Teilnahmegebühren
Ticket Created with Sketch.
No
Veranstalter/in
Nadace Heinrich-Böll-Stiftung, Česká republika

29. 11. 2017, 10.00 - 17.00
Goethe-Institut, Foyer², Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Skupiny uživatelů a uživatelek se však zásadním způsobem liší (věk, gender, sociální postavení, příjem, profese, kulturní zázemí). Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat příležitost užívat a sdílet veřejný prostor. Jak tedy pracovat s genderovými aspekty při plánování veřejných prostor? Jak zohlednit potřeby různých uživatelských skupin a jak je zapojit do participačních procesů? Co nám to přinese a k čemu je to dobré?

Workshop povede Eva Kail, jedna z předních expertek na gender mainstreaming z města Vídně ve spoluráci s Hannou Posch z organizace PlanSinn, jenž se více než 20 let věnuje participaci v Rakousku.

Odborný workshop je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem workshopu je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi či ve vlastních projektech.

Seminář povedou:

Eva Kail (urbanistka, gendrová expertka, Město Vídeň) 
Eva Kail vystudovala územní plánování. V roce 1991 se stala první ředitelkou koordinačního úřadu žen ve Vídni. V roce 1998 se stala ředitelkou Koordinačního úřadu pro plánování a výstavbu s ohledem na požadavky každodenního života a specifické potřeby žen a od roku 2010 je odbornicí na rovnost problematiku ve skupině územní plánování a technologie. Je přední evropskou expertkou v oblasti genderového plánování. Koordinovala přibližně 60 pilotních projektů v oblasti bydlení, dopravy, veřejného prostoru, rozvoje měst a sociální infrastruktury.

Hanna Posch (ředitelka, zakladatelka, PlanSinn, Vídeň)
Hanna Posch studovala krajinnou ekologii a územní plánování na BOKU ve Vídni. Později se stala expertkou na manažment konfliktů a participační procesy v urbanistickém plánování, mobilitě, rozvoji měst, genderových otázkách, zapojení občanů. Přednáší na Univerzitě přírodních zdrojů a přírodních věd.

 

Vstup: zdarma, registrace nutná
Maximální počet účasntíků: 20. Organizátoři si vyhrazují právo výběru účastníků.
Registrace na seminář je možná do 27. listopadu 2017.
Workshop bude probíhat v angličtině.


Více informací

cz.boell.org
www.wpsprague.com