Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego

Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego

XII Forum Nowej Gospodarki
zielone miastoCreator: green city. Public Domain.

9 czerwca 2017, 10:00-21:00
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Katowice, ul. Ligocka 103

Forum Nowej Gospodarki jest trwałą platformą współpracy między przedstawiciel(k)ami środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, głównie z Polski Południowej. Fundacja im. Heinricha Bölla jako partner zaprasza na to wydarzenie, wspierając wielostronny i wyważony dialog na rzecz rozwoju zrównoważonej modernizacji ekonomiczno-społecznej regionu. Dwunasta edycja konferencji będzie okazją dla zainteresowanych międzyregionalną współpracą osób z Małopolski i Śląska do rozmów o wspólnej realizacji i promocji ambitnych, nowatorskich przedsięwzięć, wspierających rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Prowadzone w ramach Forum debaty o tematyce gospodarczej i ponadregionalnym zasięgu służą określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Wspólnie zastanowimy się, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Każda edycja ma swój motyw przewodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej gospodarki w wymiarze strategicznym. Forum Nowej Gospodarki zgromadzi liderów nauki, biznesu i administracji w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum wokół tematu gospodarki niskoemisyjnej jako szansy dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego. Nie zabraknie też polsko-niemieckich rozmów biznesowych oraz prezentacji nowinek technologicznych i energetycznych doświadczeń na otwartym Pikniku Nauki i Kultury.

Wśród szczegółowo omawianych tematów znajdą się sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach, efektywność energetyczna budynków jako sposób na smog, technologie informacyjne i komunikacyjne w walce ze smogiem, wyzwania związane z rozwijaniem inteligentnych miast oraz klastry energetyczne i współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.

Rejestracja

Program Forum