Freitag, 09. Juni 2017 in
Katowice

Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego

XII Forum Nowej Gospodarki

zielone miasto
Urheber/in: green city. Public Domain.
Datum, Uhrzeit
Freitag, 09. Juni 2017, 10.00 Uhr – 21.00 Uhr In meinem Kalender speichern
Veranstalter/in
Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Warschau

9 czerwca 2017, 10:00-21:00
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Katowice, ul. Ligocka 103

Forum Nowej Gospodarki jest trwałą platformą współpracy między przedstawiciel(k)ami środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, głównie z Polski Południowej. Fundacja im. Heinricha Bölla jako partner zaprasza na to wydarzenie, wspierając wielostronny i wyważony dialog na rzecz rozwoju zrównoważonej modernizacji ekonomiczno-społecznej regionu. Dwunasta edycja konferencji będzie okazją dla zainteresowanych międzyregionalną współpracą osób z Małopolski i Śląska do rozmów o wspólnej realizacji i promocji ambitnych, nowatorskich przedsięwzięć, wspierających rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Prowadzone w ramach Forum debaty o tematyce gospodarczej i ponadregionalnym zasięgu służą określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Wspólnie zastanowimy się, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Każda edycja ma swój motyw przewodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej gospodarki w wymiarze strategicznym. Forum Nowej Gospodarki zgromadzi liderów nauki, biznesu i administracji w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum wokół tematu gospodarki niskoemisyjnej jako szansy dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego. Nie zabraknie też polsko-niemieckich rozmów biznesowych oraz prezentacji nowinek technologicznych i energetycznych doświadczeń na otwartym Pikniku Nauki i Kultury.

Wśród szczegółowo omawianych tematów znajdą się sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach, efektywność energetyczna budynków jako sposób na smog, technologie informacyjne i komunikacyjne w walce ze smogiem, wyzwania związane z rozwijaniem inteligentnych miast oraz klastry energetyczne i współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.

Rejestracja

Program Forum

W ramach Forum odbędą się także warsztaty „Zrównoważony rozwój miast - jak budować otwarte społeczności?”, których Fundacja im. Heinricha Bölla i Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum są partnerami. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów wszystkich szczebli, osób zatrudnionych w zakładach i instytucjach miejskich oraz organizacjach pozarządowych, działaczek i aktywistów związanych z zielonymi tematami. Warsztaty mają na celu zaprezentowanie dobrych praktyk radzenia sobie z problemami miasta. Uczestniczki i uczestnicy poznają metody komunikacji z mieszkańcami i rozwiązywania konfliktów wokół decyzji i inwestycji miasta, identyfikacji potrzeb mieszkańców w kontekście lokalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu. W ramach warsztatu poruszone zostaną następujące tematy: 

- strategia miasta - dziś buduje się ją miękkimi elementami

- przestrzeń miasta - jej funkcje i komu ma służyć?;

- jak konsultować zielone inwestycje?

- komunikacja z mieszkańcami - jak ją budować?;

- partycypacja - jakie formy współpracy przyjąć?; 

- transparentność decyzji i rozliczalność władzy - kluczowe elementy; 

Warsztaty organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej poprowadzi pani Beata Maciejewska, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Słupsk, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu.

Kiedy: 9 czerwca (piątek) 2017 r., godz. 9:30-11:00

Liczba miejsc: 15

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 5 czerwca br.

Kontakt i zgłoszenia: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Weronika Wiese, tel. 32 461 20 70, e-mail: weronika.wiese@haus.pl