Freitag, 25. August 2017 in
Warszawa

Poszukujemy koordynatora / koordynatorki w programie regionalnym Europejska Polityka Rolna

Datum, Uhrzeit
Freitag, 25. August 2017, 08.00 Uhr – 23.00 Uhr In meinem Kalender speichern
Veranstalter/in
Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Warschau

Biuro Regionalne Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie poszukuje Koordynatora / Koordynatorki w programie regionalnym Europejska Polityka Rolna od 1.10.2017 r.
Do zadań Koordynatora / Koordynatorki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Biura Regionalnego w obszarze wspólnej polityki rolnej (WPR) i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
 • koordynacja działań w ramach sieci lokalnych, krajowych i europejskich podmiotów zajmujących się reformą WPR
 • wspieranie współpracy polskich organizacji aktywnych w obszarze zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Biura Regionalnego oraz z działań realizowanych we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji
 • współpraca przy opracowywaniu strategii promujących reformę WPR oraz działań promocyjnych Biura Regionalnego
 • współdziałanie przy realizacji misji Fundacji, tj. działań zmierzających do wzmacniania mechanizmu partycypacji społecznej oraz zwalczania dyskryminacji.

Oczekiwania wobec Koordynatora / Koordynatorki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w odniesieniu do polityki rolnej
 • mile widziana znajomość polityki sektorowej Unii Europejskiej: polityka regionalno-strukturalna (spójności), polityka żywnościowa, ochrona konsumenta oraz ochrona środowiska
 • znajomość środowisk w w/w obszarach w Polsce
 • znajomość zielonej polityki w tematyce polityka rolna i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 • biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem
 • znajomość celów Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 25.08.2017 r.
na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org