Warsztaty: „Zrównoważony rozwój miast - jak budować otwarte społeczności?” – II część

Warsztaty: „Zrównoważony rozwój miast - jak budować otwarte społeczności?” – II część

Creator: New York City Department of Transportation. Creative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.

15 września 2017 roku odbędzie się druga część warsztatów „Zrównoważony rozwój miast - jak budować otwarte społeczności?”, organizowanych przez Dom Współpracy Polsko Niemieckiej we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze radzenia sobie z problemami miasta.

Warsztaty skierowane są do osób reprezentujących samorządy wszystkich szczebli, zakłady i instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, do działaczy i aktywistów związanych z zielonym rozwojem miast. Do udziału zapraszamy zarówno uczestników pierwszej części warsztatów, jak i wszystkich zainteresowanych tematem.

W centrum warsztatów znajdą się kwestie polepszania komunikacji z mieszkańcami i rozwiązywania konfliktów wokół decyzji i inwestycji miasta, identyfikacji potrzeb mieszkańców w kontekście lokalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

W ramach warsztatu poruszone zostaną następujące tematy:

- jak budować strategię rozwoju miasta?
- funkcje przestrzeni miejskiej, komu ma ona służyć?
- jak konsultować zielone inwestycje?
- jak budować komunikację z mieszkańcami?
- partycypacja - jakie formy współpracy przyjąć?
- transparentność decyzji i rozliczalność władzy - kluczowe elementy.

Warsztaty poprowadzi Beata Maciejewska, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Słupsk, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 11 września br. na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Weronika Wiese, tel. 32 461 20 70, e-mail: weronika.wiese@haus.pl