Thursday, 23. February 2017

Kent ve Dönüşüm Paneli

Creator: Küyerel. All rights reserved.
Date, Time
Thursday, 23. February 2017, 12:30 pm – 7:00 pm In meinem Kalender speichern
Organizer
Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Türkei

'Kent ve Dönüşüm Nedir?' basit bir soru ile başlayan sorgulama sürecinin bizi nereye götürdüğünü görmek için 23.2.2017 günü Bilgi Üniversitesi'nde okul kulüplerinden BERN Kulübü, Küyerel Düşünce Enstitüsü ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği olarak Kent ve Dönüşüm Panelinine davetlisiniz. 

Katılım herkese açıktır. 
Facebook Etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/203295636812289/


Program:

1.Oturum 

Kent ve Dönüşüm Nedir?

Kent ve Kentleşme: Ayrışma Mekanından Farklılık Mekanına
Yrd.Doç.Dr. Emrah Altınok - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
12:30-13:10

Kent Hakkı ve Konut Hakkı 
Cihan Uzunçarşılı Baysal - İKS Üyesi, KOS üyesi, Kentin Tozu yapımcısı ve sunucusu
13:10-13:50

2.Oturum 

Kent Dönüşüm, Hukuk ve Ekonomi

Kent, Dönüşüm ve Ekonomi 
Dr. Gaye Yılmaz - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
14:50-15:30

Kent ve Hukuk
Av.Can Atalay - Sosyal Haklar Derneği
15:30-16:10

Türkiye'de Kent ve Dönüşüm Politikaları
Mücella Yapıcı - Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri
16:30-17:20

İstanbul'da Kent ve Dönüşüm Süreci
Ayşe Yıkıcı - Yüksek Şehir Plancısı - ŞPO YK Üyesi
17:20-18:00

Mega Projeler
Doç.Dr. Gül Köksal - Mimar, Koruma Uzmanı, Kocaeli Dayanışma Akademisi- Haliç Dayanışması 
18:00-18:40

18:40-19:00 Kapanış