Predavanje i razgovor sa Kristom Sager

Predavanje i razgovor sa Kristom Sager

Participacija i ravnopravan položaj žena u Njemačkoj
Creator: DAAD. Creative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.

Srijeda, 26. aprila 2017. u 19.00 sati

u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 7, 71000 Sarajevo