(*dio političke diskusije u organizaciji Njemačke ambasade i EU Delegacije u BiH, u kojoj njemačke fondacije doprinose četrdesetpetominutnim prilogom)
Sarajevo