Cafe Collaborations Invitation. Tvůrkyně/tvůrce: unsplash.com/@theshubhamdhage. Creative Commons License LogoTento obrázek má licenci Creative Commons License.

Diskusní večer

Úterý, 18. duben 2023 5:00 pm – 8:00 pm Uložit v mém kalendáři

Diskusní večer

Café Collaborations: The Connection between Gender Inequality and Climate Change

Proč jsou ženy často více postiženy klimatickými změnami než muži?

Jaké jsou sociální a ekonomické dopady klimatické krize v různých částech světa?

___________________________________________

KDY: 18. dubna 2023 | 17.00 hodin

KDE: Kampus Hybernská | Hybernská 4, Praha 1

ORGANIZÁTOŘI: Velvyslanectví SRN v Praze, Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, Heinrich-Böll-Stiftung Praha

JAZYK: angličtina

VSTUP: zdarma

REGISTRACE: zde

___________________________________________

Nepříznivé účinky sucha, povodní, hurikánů, extrémních srážek a vzestupu hladiny moří často pociťují více ženy než muži v důsledku systémové diskriminace na základě pohlaví a společenských očekávání souvisejících s genderovými rolemi. Vyplývá to ze zprávy OSN o genderu a klimatických změnách z roku 2022. Zpráva zároveň zdůrazňuje, že lepší integrace žen a marginalizovaných skupin do rozhodování na všech úrovních by pomohla zlepšit politiky zmírňování dopadu i přizpůsobení.

  • Co nám může současný výzkum říci o vztahu mezi změnou klimatu a genderovou nerovností?
  • Jak se liší sociální a ekonomické dopady klimatické krize na celém světě?
  • Jak můžeme zmírnit změnu klimatu i genderovou nerovnost zároveň?
  • Jaký je stav debat o genderu a klimatických změnách v Česku a Německu?

 

Hosté/Hostky

Iva Zvěřinová, environmentální socioložka, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Iva Zvěřinová působí jako výzkumná pracovnice Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy a Centra socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik. Vyučuje environmentální sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedře sociologie. Iva provádí výzkum v oblasti environmentální sociologie a ekonomie. Zkoumá zejména preference veřejnosti ve vztahu k politikám na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu a faktory vysvětlující chování, které mají dopad na životní prostředí (spotřeba vody z vodovodu, spotřeba energie, cyklistika, elektromobily atd.). Uskutečnila několik českých i mezinárodních dotazníkových šetření a tato témata publikovala v mezinárodních akademických časopisech.

Maximilian Kotz, klimatický fyzik a ekologický ekonom, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu

Maximilian Kotz je postdoktorand, vědec na Postupimském institutu pro výzkum klimatických dopadů (PIK) v Německu. Získal magisterský titul v teoretické fyzice na University of Cambridge a strávil čas jako hostující vědec o klimatu a udržitelnosti na Caltech (California Institute of Technology) a University of Reading, než se připojil k PIK v roce 2019. V PIK jeho výzkum kvantifikuje socioekonomické dopady změny klimatu: identifikace zranitelnosti vůči extrémům počasí v historických datech, připisování historických dopadů lidským příčinám a projekce budoucích dopadů pomocí fyzických modelů. Jeho výzkum seobjevil ve špičkových interdisciplinárních časopisech, jako je Nature, Nature Climate Change a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Moderátorka

Adéla Jurečková, ředitelka pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung

časové pásmo
CEST
Adresa
Viz popis události