Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii. Tvůrkyně/tvůrce: Euractiv.sk. Creative Commons License LogoTento obrázek má licenci Creative Commons License.

Diskuse

Čtvrtek, 29. září 2022 1:00 pm – 3:00 pm Uložit v mém kalendáři

Diskuse

Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii

Trend zapájania väčšieho počtu žien do správy štátu v oblastiach, ktorým historicky dominujú muži, je nezvratný a v Európe stále viditeľnejší. Diplomacia, hoci čoraz viac vnímaná aj prostredníctvom moderných feministických tendencií v zahraničnej politike, nie je výnimkou. Navyše rovnako, ako v minulosti, má aj potenciál byť lídrom štátnych štruktúr, aj politiky. No Slovensko, podobne ako iné krajiny v regióne, má stále v tejto oblasti medzery.

– Prečo je slovenská zahraničnopolitická sféra stále dominantne mužská?

– Akú pridanú hodnotu majú rovnaké príležitosti v tejto sfére? Kde sa dá inšpirovať a ktoré praktiky fungujú?

– A čo väčšie zapojenie žien v zahraničnej politike prinesie mužom?

______________________________________

KDY:                          29. Septembra 2022 | 13.00 - 15.00 hodin

KDE:                          Európske informačné centrum Palisády 29, Bratislava

JAZYK:                      Slovenský

ORGANIZÁTORI:     EuroPolicy, Heinrich Böll Stiftung Prague‎

INFO:                         https://euractiv.sk/event/rovnost-prilezitosti-v-slovenskej-diplomacii/

Diskusia bude prebiehať vo formáte expertného okrúhleho stolu. V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia nám, prosím, napíšte na adresu bajla@euractiv.sk.

______________________________________

Panelistky

  • Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec
  • Denisa Koterec Frelichová, generálna riaditeľka Sekcie ministra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Dagmar Kusá, politologička, BISLA

Diskusiu bude moderovať Lucia Yar, zastupujúca šéfredaktorka portálu EURACTIV Slovensko.

časové pásmo
CEST
Adresa
Viz popis události
Jazyk
český