Tvůrkyně/tvůrce: HBS Prague. Creative Commons License LogoTento obrázek má licenci Creative Commons License.

Diskusní večer

Pondělí, 17. květen 2021 6:00 pm – 7:30 pm Uložit v mém kalendáři

Diskusní večer

Veřejná debata: Populismus a pandemie ve střední Evropě

Letošní Pražská konference o populismu začne veřejnou debatou, která bude zaměřena na aktuální vývoj ve střední Evropě. Co se od vypuknutí koronavirové pandemie změnilo? Jak populistické strany a hnutí přizpůsobily krizové situaci svou rétoriku a svůj styl komunikace? Lze ve stranických programech rozpoznat nové zaměření? A do jaké míry se posunulo jejich vymezení vůči liberálně-demokratickým hodnotám? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat Paula Diehl, Viera Žúborová a Ondřej Císař v rozhovoru s Katarzynou Wielga-Skolimowskou.

Diskuze bude přenášena živě na facebookovém profilu HBS Praha.


YouTube Live Streams:

Populism and the pandemic in Central Europe: https://youtu.be/QLAvyw94hHU
Populismus a pandemie ve střední Evropě: https://youtu.be/AFcEYq4nLbA


Interpreting ENG/CZ, tlumočení AJ/ČJ


Hosté:


Paula Diehl (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Ondřej Císař, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Viera Žúborová (Bratislava Policy Institute)
 
Moderace:


Katarzyna Wielga-Skolimowska (Goethe-Institut Saúdská Arábie)

Paula Diehl je profesorka oboru Politická teorie a dějiny idejí na Univerzitě Kristiána Albrechta v Kielu (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). V roce 2013 se habilitovala na Humboldtově univerzitě v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin) s prací Das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie. Eine Theorie politischer Repräsentation. V letech 2014–2016 byla visiting scholar na Katedře politologie Pensylvánské univerzity (University of Pennsylvania) a v letech 2012-2016 vedoucí skupiny mladých vědců a Dilthey fellow Nadace Volkswagen. Stěžejními oblastmi jejího odborného zájmu jsou oblasti týkající se obrazu a těla, politická teorie, politická kulturní věda, politická reprezentace, populismus a národní socialismus.

Viera Žúborová je politoložka a ředitelka nezávislého ústavu Bratislava Policy Institut. Doktorský titul získala na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2010 působila jako hostující doktorandka na Svobodné univerzitě Brusel (Université Libre de Bruxelles) a v roce 2017 pobývala v rámci programu scholar in residence na Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky (ISGAP) Oxfordské univerzity. V letech 2018-2020 pracovala jako expertka pracovní skupiny „Občanská společnost“ pod Úřadem zmocněnce vlády pro občanskou společnost. V současné době působí jako výzkumná pracovnice v ISGAP. K hlavním oblastem jejího odborného zájmu patří populismus, extremismus, občanská společnost, intolerance a nenávistné projevy.

Ondřej Císař je politolog a profesor sociologie na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje jako šéfredaktor českého Sociologického časopisu v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se zejména výzkumem politického aktivismu, sociálních hnutí, politických teorií a metodik sociálních věd.

Debatu pořádají Heinrich-Böll-Stiftung Prague, FSV UK a Goethe-Institut Praha.
časové pásmo
Prague
Adresa
Viz popis události
Pořadatel/ka
Heinrich-Böll-Stiftung Kancelář v Praze - Česká republika, Slovensko, Maďarsko
Jazyk
Angličtina
český