Flower Radiating by Scarlett Ayres, 2016 Army Arts and Crafts Contest – 1st Place
Urheber/in: Scarlett Ayres. Creative Commons License LogoDieses Bild steht unter einer Creative Commons License.

Montag, 30. Januar 2017 – Dienstag, 31. Januar 2017 In meinem Kalender speichern

"Unia energetyczna – czego potrzebuje Polska i Europa?"

Konferencja ekspercka

30/31 stycznia 2017 r., 10:00-15:00
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
ul. Jasna 14/16a, Warszawa

Pakiet o unii energetycznej ma zapewnić Europie i jej obywatelom niedrogą, bezpieczną i zrównoważoną energię. Zaproponowana wiosną 2014 roku przez ówczesnego premiera RP Donalda Tuska koncepcja unii energetycznej wyrastała przede wszystkim z potrzeby ograniczenia zależności od dostaw gazu z Rosji. Koncepcja ta uległa rozszerzeniu i wpisaniu w politykę ochrony klimatu - wizja unii energetycznej wszystkich państw Unii Europejskiej, zaprezentowana przez KE w lutym 2015 r., ma na celu wsparcie Europy na drodze ku gospodarce niskoemisyjnej i opiera się na pięciu filarach: bezpieczeństwo energetyczne, wspólny zintegrowany rynek energii, efektywność energetyczna, dekarbonizacja gospodarki oraz badania i rozwój innowacji. 30 listopada 2016r. Komisja Europejska zaprezentowała Pakiet Zimowy „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków”, a zawarta w nim wizja przyszłego rynku energii, jako kluczowego elementu unii energetycznej, opiera się na trzech głównych filarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i konsumentach. Jednocześnie jednak Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jasno wskazuje, że to państwa członkowskie określają swój mix energetyczny.

Polska stoi obecnie przed pilnymi wyzwaniami, nie tylko z uwagi na ramy unijnej polityki – konieczna jest modernizacja systemu elektroenergetycznego, inwestycje potrzebne są zarówno w nowe źródła wytwarzania, jak i w sieci. Perspektywa Unii Europejskiej wymaga uwzględnienia w podejmowanych decyzjach rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii. Intensywną dyskusję, także w kontekście propozycji KE dotyczących rynku mocy zawartych w Pakiecie Zimowym, wywołują kwestie dotyczące inwestycji w nowe moce konwencjonalne, przede wszystkim oparte na węglu, oraz przyszłego stanu rynku energii – dotąd raczej wyizolowanego - i współpracy z sąsiadami. Dla całego regionu Europy Środkowej i poszczególnych jego krajów kluczowa jest także kwestia podnoszenia bezpieczeństwa rynku gazu, rola w tym procesie i konkretne działania Niemiec oraz Komisji Europejskiej.

Jakie odpowiedzi dać może wizja europejskiej unii energetycznej i konkretne propozycje unijnej legislacji na różnorodne wyzwania stojące przed Polską w kontekście energetycznym? Te pytania zostaną przedyskutowane podczas konferencji eksperckiej Fundacji im Heinricha Bölla oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt na adres: pl-info@pl.boell.org. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji.