Saturday, 17. November 2018

Cihân Harbi’nin Sonu, Devrimler ve Tarih Yazımı

Creator: HBS. Creative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.
Date, Time
Sat, 17. Nov 2018,
10:45 am – 7:00 pm Save in my calendar
Address
➽ See event description
Language
English
Turkish

Taksim Square Hotel

Sıraselviler Cad., No: 7

Taksim/İstanbul

Tarih Vakfı, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Taksim Square Hotel‘de, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Cihân Harbi’nin Sonu, Devrimler ve Tarih Yazımı” konulu uluslararası konferans ve ardından da bir kokteyl düzenleyecektir. Konferans, I. Dünya Savaşı sona ererken Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasal koşulları uluslararası bir bağlamda yeniden değerlendirmeyi ve bu sürece ilişkin milliyetçi tarih yazımını eleştirel bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.

Konferans, 1. Cihan Savaşı’nın yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen ve Tarih Vakfı’nın önemli katkılarda bulunduğu bir dizi akademik etkinliğin genel bir değerlendirme niteliğini taşıyacaktır.

Program

AÇIŞ KONUŞMALARI

10:45 – 11:00

Kristian Brakel - Heinrich Böll Stiftung Derneği

Mehmet Ö. Alkan – Tarih Vakfı Başkanı

“Cihân Harbi’nin Cihânşümûl Bedelleri"

PANEL I: SAVAŞ BİTER...

11:00 – 12:30

Panel Başkanı: Zafer Toprak

Katılımcılar:

Pınar Üre – "Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Rusya Mültecileri Sorunu, Amerikan Kamuoyu ve Charles Claflin Davis (1879-1957)."

Alexander Balistreri – “On the Rise and Fall of Self-Determination During the Mütareke Period / Mütareke Döneminde "Kendi Kaderini Tayin Hakkı"nın Keşfi ve Unutuluşu Üzerine”

Tuba Demirci, “Müratekeden İnkılaba Osmanlı-Türk (Müslüman) Kadınlarının Annelik Pratikleri ve Çocuk Refahı Tartışmaları, 1918-1923”

Öğle Yemeği Arası

12:30 – 13:30

PANEL II: DEVRİM BAŞLAR ...

13:30 – 15:00

Oturum Başkanı: Fatmagül Berktay

Katılımcılar:

Foti Benlisoy ve Y. Doğan Çetinkaya– 1. Dünya Savaşı ve Devrim: Sosyal Bilimlerde Beyhude Bir Tavuk-Yumurta İlişkisi

Ateş Uslu – ''Savaş, Devrim, Proletarya Diktatörlüğü: Macaristan’da Devrim Yılları ve György Lukács (1918-1919)''

Erol Ülker – “Mütareke Döneminin Başlarında İstanbul’da Devrimci ve Sosyalist Hareketler, 1918-1920”

Kahve Arası

15:00 – 15:30

PANEL III: TARİH YAZILIR...

15:30 – 17:00

Oturum Başkanı: Füsun Üstel

Katılımcılar:

Mehmet Ö. Alkan – “Önce Almanların Kutlamaya başladığı Çanakkale Zaferini Türkiye Ne Zamandan Beri Kutluyor?”

Erol Köroğlu – "Bellekte Süren Savaş: Cihân Harbi'nin Mütarekeden Erken Cumhuriyete Edebi Temsili"

Sinan Yıldırmaz – “Almanlar Yenildiği İçin Biz de Yenik Sayıldık”: Bir Mitin İzini Sürmek”

KAPANIŞ KONUŞMASI

17:00 – 17:50

Ada Holly Shissler, Şikago Üniversitesi – Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü

“Empires Old and New: Moudros and Its Aftermath /Eski ve Yeni İmparatorluklar: Mudros ve Sonrası"

KOKTEYL

18:00 – 19:00