Saturday, 19. September 2015 /
Gorzów Wielkopolski

Nowe miasto, nowa praca?

Debata

Kongres Ruchów Miejskich
Kongres Ruchów Miejskich. Creator: Kongres Ruchów Miejskich. Creative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.
Date, Time
Sat, 19. Sep 2015,
12:30 pm – 2:00 pm Save in my calendar

19.09.2015, godz. 12:30-14:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Chopina 52, Gorzów Wielkopolski

 

Fundacja im. Heinricha Bölla, Strefa Zieleni i CentrumCSR.pl zapraszają na debatę o tym, w jaki sposób ruchy miejskie mogą wprowadzać nowe tematy – takie jak tworzenie trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy, służących ludziom i środowisku – do lokalnej polityki.

- Poszerzanie dróg, wielkie stadiony, rozlewanie się miast na przedmieścia – to tylko czubek góry lodowej problemów, które stały się impulsem do powstania walczących z nimi ruchów miejskich. Sprawdzimy, jak widzą one jeden z najważniejszych dla Polek i Polaków problemów społecznych – pracę i jej jakość – mówi koordynator cyklu debat na temat zielonych miejsc pracy w Fundacji Strefa Zieleni, Bartłomiej Kozek.

- Dobry biznes to biznes, wspierający i czujący odpowiedzialność za społeczność, w której działa – dodaje Grzegorz Piskalski, prezes Fundacji CentrumCSR.PL. – Do tego, by jak największa część przedsiębiorców działała odpowiedzialnie społecznie i ekologicznie potrzebna jest wiedza, oddolna kontrola, dostęp do informacji oraz mądra polityka władz samorządowych i centralnych. Wierzymy, że ruchy miejskie mogą być ważnym ogniwem we wspieraniu dobrej pracy w naszych miastach.

W prowadzonej przez Bartłomieja Kozka debacie udział wezmą:

- Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna z ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, która opowie o sposobach na wspieranie odpowiedzialnej przedsiębiorczości przez samorząd;

- Jan Śpiewak, radny warszawskiego Śródmieścia z ramienia komitetu Miasto Jest Nasze, który naświetli powiązania między jakością pracy w Polsce a polityką, realizowaną przez władze państwowe i samorządowe;

- Grzegorz Piskalski, z CentrumCSR.PL, który wprowadzi do dyskusji wątek społecznej odpowiedzialności biznesu;

- Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska, który opowie o praktycznych zastosowaniach idei zrównoważonego rozwoju w polityce miejskiej i ich wpływie na zatrudnienie;

- Ewa Koś, była radna sejmiku zachodniopomorskiego, zaprezentuje teorię i praktykę polityki samorządowej na szczeblu wojewódzkim – niezwykle ważnym (także dla miast) w kontekście środków  unijnych.

Idealnym tłem dyskusji będzie IV Kongres Ruchów Miejskich, który zgromadzi w Gorzowie Wlkp. w dn. 18-20 września grono ponad 400 osób, którym zależy na rozwoju demokracji lokalnej, współdziałaniu w przestrzeni debaty publicznej oraz inspirowaniu obywateli i obywatelek naszych miast do tworzenia i wdrażania mądrej polityki miejskiej.

Spotkanie w Gorzowie realizowane jest w ramach projektów: „Monitoring odpowiedzialności społecznej największych polskich przedsiębiorstw” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz „Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji społecznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

O projekcie (bieżące informacje)

Debata odbywa się w ramach cyklu „Zielone miejsca pracy", który stawia sobie za cel zapoznanie osób w nim uczestniczących z zieloną koncepcją pracy oraz dowiedzenie, że może ona odpowiadać na specyficzne dla polskiego rynku pracy problemy, takie jak: umowy śmieciowe, wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych, łamanie praw pracowniczych czy niska innowacyjność gospodarki.

Zapowiedzi:

Październik 2015: „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Zrównoważony rozwój może dać impuls rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Niemiec i rozwijanej w tym kraju energetyki odnawialnej pokazuje, że istnieje odpowiedni potencjał i przestrzeń. O lękach i szansach związanych z ekorozwojem porozmawiamy w stolicy rolniczego województwa.

Listopad 2015: „Zielona wizja praw pracowniczych oraz usług publicznych”, Wrocław

Specjalne strefy ekonomiczne, miejsca pracy niskiej jakości tworzone przez globalne koncerny, ale także rodzimych przedsiębiorców stanowią wielki problem dla polskiego rynku pracy. Jak rozwijać zielone miejsca pracy, by nie oferowały one śmieciowego zatrudnienia? Co ma zrównoważony rozwój do publicznej ochrony zdrowia czy edukacji? Porozmawiamy o tym na Dolnym Śląsku.

Grudzień 2015: Debata podsumowująca w Warszawie

Dokumentacja:

I. „Górny Śląsk - Jaka przyszłość po węglu?” - Relacja z debaty w Katowicach z udziałem Bartłomieja Kozka (Strefa Zieleni), Patryka Białasa (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum), Dariusza Szweda (Zielony Instytut, miasto Słupsk) i Katarzyny Guzek (Greenpeace Polska)

Komentarz medialny

II. „(Zielona) Praca dla młodych”Relacja z debaty w Krakowie z udziałem Aleksandry Kołeczek (Ostra Zieleń), Moniki Miniur (Komisja Młodych OPZZ), Dominika Owczarka (Instytut Spraw Publicznych), Jakuba Radolaka (Polska Rada Organizacji Młodzieżowych).

III. „Polityka miejska oraz praca w mieście” - Relacja z debaty w Łodzi z udziałem Joanny Erbel (zeszłoroczna kandydatka na urząd prezydencki w Warszawie), Hanny Gill-Piątek (urząd miejski w Łodzi) i  Tadeusza Joniewicza (Fundacja CentrumCSR.PL).  Nagranie audio

Debata organizowana przy wsparciu CentrumCSR.PL.

IV. "Czyje miasto, czyja praca?", Poznań, Nagranie audio dyskusji z udziałem  Aleksandry Sołysiak-Łuczak (Prawo do Miasta) Wojciecha Kłosowskiego (ekspert ds. polityki miejskiej), Grzegorza Piskalskiego (CentrumCSR.PL), Łukasza Smolarla (White Leaf), Tomasza Wierzbickiego (radny Poznania, Prawo do Miasta).

Debata organizowana przy wsparciu CentrumCSR.PL.