poniedziałek, 10. Grudzień 2018

Atlas Energii 2018: Jakie korzyści niesie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Prezentacja publikacji z debatą panelową

Autor/ka: Fundacja im. Heinricha Bölla. Creative Commons License LogoZdjęcie podlega licencji Creative Commons License.
Data, godzina
pon., 10. gru 2018,
10:30 przed południem – 2:00 po południu Zapisz w moim kalendarzu
Język
Angielski
Polski

Data: 10 grudnia 2018 r., godz. 10:30-14:00
Miejsce: Climate Hub, Rondo Ziętka 1, Katowice, Polska

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Instytut na rzecz Ekorozwoju mają przyjemność zaprosić na wydarzenie: Atlas Energii 2018: Jakie korzyści niesie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Zielona modernizacja energetyczna to nie tylko proste zastąpienie paliw kopalnych wiatrakami i panelami fotowoltaicznymi, ale również zmiana istniejącego systemu energetycznego na taki, w którym wszyscy obywatele odgrywają aktywną rolę i mają konkretne możliwości działania. Oznacza to rozwój demokracji energetycznej: odejście od dużych, scentralizowanych elektrowni zasilanych przez paliwa kopalne ku energetyce obywatelskiej i tworzeniu lokalnych społeczności energetycznych, budowanych przez gminy i miasta, szkoły i biblioteki, przedsiębiorców i firmy, a także samych obywateli, działających wspólnie na rzecz zrównoważonego zarządzania energią. Proces ten obejmować będzie również istotne zmiany w naszych codziennych nawykach i sposobach myślenia, nie tylko w zakresie elektryczności, ale także ogrzewania i chłodzenia oraz mobilności i transportu.

Czy możliwe jest zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii i w jakiej perspektywie czasowej? W jaki sposób dokonać tego może Europa, w tym także Polska, stojąca przed wyzwaniem sprawiedliwej transformacji, czyli modernizacji gospodarki opartej na węglu w kierunku ekologicznej przyszłości? Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierania pro-środowiskowych innowacji z demokratycznym i społecznie sprawiedliwym budowaniem dobrobytu i poprawą jakości życia dla wszystkich? Te i inne kwestie analizowane są w „Atlasie Energii”, publikacji ukazującej możliwości, jakie niesie całościowa zmiana obecnego systemu energetycznego na zrównoważony i ambitny klimatycznie.

Polska edycja „Atlasu Energii” ukazuje się w specjalnym czasie i wyjątkowym miejscu: podczas Szczytu Klimatycznego COP24 – w kluczowym momencie dla międzynarodowego procesu negocjacji klimatycznych i w Katowicach – do niedawna uważanych za symbol polskiej energetyki opartej na węglu, dzisiaj rozwijających się jako miejsce ekologicznych innowacji.

Podczas debaty wraz z zaproszonymi Gośćmi chcielibyśmy porozmawiać o tym, jakie szanse dla Polski wynikać mogą z europejskich ambicji klimatycznych i zastanowić się, jak skierować Polskę na odnawialne tory, uwzględniając w tym procesie zarówno rolę polityki, jak i społeczeństwa.

Program

10:30   Rejestracja

11:00   Powitanie  dr Ellen Ueberschär, Członkini Zarządu, Fundacja im. Heinricha Bölla, Berlin

11:10   Pozycja Niemiec w międzynarodowej polityce klimatycznej : Annalena Baerbock, Przewodnicząca Związku 90 / Zielonych, Niemcy

11:25   Prezentacja „Atlasu Energii”: Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

11:45   Dyskusja panelowa

Moderacja: Dagmara Kubik, Katowicki Alarm Smogowy

  • Annalena Baerbock, Przewodnicząca Związku 90 / Zielonych, Niemcy
  • Matthieu Ballu, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
  • Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
  • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezeska Forum Energii

13:00   Lunch

 

 

Pliki