poniedziałek, 10. Czerwiec 2019

Atlas rolny. Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna.

Dyskusja połączona z prezentacją publikacji

Autor/ka: Fundacja im. Heinricha Bölla. Creative Commons License LogoZdjęcie podlega licencji Creative Commons License.
Data, godzina
pon., 10. cze 2019,
11:00 przed południem – 2:00 po południu Zapisz w moim kalendarzu

Prezentacja Atlasu rolnego. Dokąd zmierza wspólna polityka rolna w UE. 
Data:  10 czerwca 2019 r., godz. 11.00-14.00
Miejsce: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju zapraszają do udziału w dyskusji dotyczącej potrzeby zmian w europejskiej wspólnej polityce rolnej oraz prezentacji naszej najnowszej publikacji – „Atlas rolny. Dokąd zmierza wspólna polityka rolna”. 

Tereny wiejskie i rolnictwo są w krajach Unii Europejskiej ogromnie zróżnicowane: od wielkich farm w Czechach do maleńkich gospodarstw rolnych na Cyprze i Malcie. Niezależnie od istniejących różnic i podobieństw, rolnictwo w UE jest regulowane przez jedną, wspólną, unijną politykę rolną, która wyznacza ramy i podstawowe reguły tej działalności we wszystkich krajach członkowskich. Dziś, ponad 50 lat od chwili jej wprowadzenia, widać wyraźnie, że WPR nie spełnia pokładanych w niej nadziei.

Atlas rolny to zbiór artykułów, zawierających w pigułce fakty i dane na temat wspólnej polityki rolnej, podzielony na dwie części: 4 rozdziały koncentrują się na sytuacji polskiej wsi i polskich rolników, kolejne 15 rozdziałów omawia wyzwania stojące przed rolnictwem z szerokiej, europejskiej perspektywy.  

Atlas jest efektem współpracy w ramach europejskiej sieci organizacji zajmujących się tematyką rolną.  Zaproszeni autorzy, z różnych państw UE, prezentują mocne i słabe strony WPR, identyfikują zarówno zagrożenia, które spowoduje brak zmian w polityce rolnej UE, jak też szanse, jakie dla terenów wiejskich, rolnictwa i jakości środowiska może przynieść dobrze zaprojektowana reforma tej polityki.

Wierzymy, że wszyscy mamy realny wpływ na przyszły kształt  europejskiej wspólnej polityki rolnej. Z naszą publikacją chcielibyśmy dotrzeć do szerokiego kręgu osób z przesłaniem o potrzebie zasadniczych zmian we wspólnej polityce rolnej w kierunku zrównoważonego podejścia do rozwoju terenów wiejskich z zapewnieniem wymogów środowiska i potrzeb społecznych.

Program spotkania:

11:00  Otwarcie:

Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie              
Wojciech Szymalski, dyrektor Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

11:05   Prezentacja serii wydawniczej Fundacji im. Heinricha Bölla „ATLASY”
Ewa Jakubowska-Lorenz, koordynatorka Programu Europejska Polityka Rolna, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

11:10    Prezentacja Atlasu Rolnego
prof. Zbigniew Karaczun - SGGW, współpracownik Instytutu na rzecz Ekorozwoju, autor polskich rozdziałów Atlasu Rolnego

11:40 – 12:30  Komentarze do Atlasu Rolnego

  • Jan Krzysztof Ardanowski –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Jarosław Sachajko –  Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Czesław Siekierski – europoseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do potwierdzenia)
  • Edyta Jaroszewska-Nowak –  rolniczka, działaczka ze Stowarzyszenia Ekoland

12:30 – 13:00  Dyskusja z publicznością

13:00 –  13:15 Podsumowanie prof. Zbigniew Karaczun

13: 15 – 14:00 Poczęstunek

Moderacja: Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF