środa, 25. maja 2022 3:00 po południu – 4:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu

Co z tym mięsem? Produkcja, konsumpcja i klimat

Dyskusja online

Uprzemysłowienie chowu zwierząt gospodarskich skupia sobie jak w soczewce problemy współczesnego rolnictwa. Z jednej strony przyczynia się ono do niekorzystnych zmian strukturalnych na wsi – osłabienia pozycji rynkowej małych gospodarstw, wyludniania się obszarów wiejskich. Z drugiej strony produkcja przemysłowa wiąże się z wysokimi kosztami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie wód i powietrza czy utrata bioróżnorodności. Intensyfikacja i koncentracja produkcji zwierzęcej ma także konsekwencje klimatyczne. Chów zwierząt odpowiada za większość emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Choć ciężar odpowiedzialności za emisje spoczywa na międzynarodowych koncernach, ten problem dotyczy również Polski, która produkuje i eksportuje coraz więcej mięsa.

Jednocześnie zmieniają się postawy społeczne wobec przemysłowej produkcji mięsa. W szczególności wśród młodego pokolenia możemy zaobserwować wzrastającą liczbę osób ograniczających spożycie mięsa. Potrzebujemy jednak z nie tylko namysłu nad postawami konsumenckimi, lecz także merytorycznej dyskusji o przyszłości modelu produkcji zwierzęcej.

W jakim kierunku zmierza chów zwierząt w Polsce i w Europie? Jak do tych kwestii odnosi się nowa Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład? Jakich zmian potrzebujemy? Zapraszamy do udziału w dyskusji online.

Powitanie:

Joanna Maria Stolarek – dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz

Andrzej Kassenberg – współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

 

Prezentacja głównych wniosków z publikacji Atlas mięsa. Fakty i dane o zwierzętach, które zjadamy

Joanna Maria Stolarek – dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

 

Panel dyskusyjny:

Maciej Golubiewski – dyrektor gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

Zbigniew Karaczun profesor SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej, współautor Atlasu mięsa

Justyna Zwolińska prawniczka, dziennikarka, koordynatorka ds. rzecznictwa w Koalicji Żywa Ziemia, współautorka Atlasu mięsa

Zbigniew Ziejewski – rolnik, poseł na sejm Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Moderacja: Agata Kowalska – dziennikarka OKO.press

Debata odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza online. Osoby zarejestrowane otrzymają przed wydarzeniem email z linkiem do spotkania.

Relacja z debaty będzie również dostępna na Facebooku Fundacji Bölla w Warszawie.

 

Punktem wyjścia do dyskusji będzie nowa publikacja Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju – Atlas mięsa. Fakty i dane na temat zwierząt, które zjadamy.

 Atlas mięsa

Adres
Zobacz opis wydarzenia
Język
Polski