Autor/ka: Studio27. Creative Commons License LogoZdjęcie podlega licencji Creative Commons License.

wtorek, 30. marca 2021 4:00 po południu – 5:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu

Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna

Debata online

Data: 16 marca 2021 (wtorek), godz. 16:00
Debata online

Covid-19, katastrofa klimatyczna, geopolityczne konflikty, nierówności i kryzysy ekonomiczne powodują ogromne społeczne napięcia, nawarstwiające się poczucie braku stabilności i przewidywalności świata. Wyżej wspomniane wydarzenia zdążyły już niejednokrotnie podważyć nasz pozornie stabilny porządek polityczny i  społeczny, zachwiać jego podwalinami, pokazać po raz wtóry kruchość naszej planety i naszego życia. Znajdujemy się w historycznym momencie, kiedy należy zerwać z systemami, które się nie sprawdziły, i opracować trwałe i sprawiedliwe rozwiązania.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania, Fundacja im. Heinricha Bölla proponuje rozważyć powszechne wdrożenie nowego modelu układania relacji między państwami, który opiera się na równości praw, dostępu do dóbr publicznych i udziału w decyzjach politycznych, społecznych i gospodarczych.  Jest to podejście, które leży u podstaw feministycznej polityki zagranicznej, zakładającej reprezentację różnych środowisk i różnych perspektyw w procesach decyzyjnych oraz ich równym dostępie do dóbr publicznych.

Idea feministycznej polityki zagranicznej jest bliska Fundacji im. Heinricha Bölla od początku istnienia. Wzrost roli kobiet na najwyższych szczeblach decyzyjnych przestaje być wyjątkiem, stając się codziennością życia publicznego w coraz większej ilości krajów (Niemcy, Finlandia, Estonia, Słowacja, USA, Nowa Zelandia) i struktur międzynarodowych (UE, MFW). W Polsce jednak jest to ciągle dość nowa koncepcja, jeszcze niedostrzeżona przez szerszą publiczność.

Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat możliwości realizacji feministycznego podejścia w polityce zagranicznej z udziałem ekspertek, Iwony Reichardt i Małgorzaty Kopka-Piątek oraz Michała Sutowskiego. Ekspertki przedstawią historię powstania koncepcji, wprowadzą w doświadczenie międzynarodowe z nią związane i zastanowią się, jakie kroki należy poczynić, żeby często pomijana część naszego społeczeństwa, uzyskała odpowiednią reprezentację. Michał Sutowski skomentuje ich tezy. Naszym celem jest przybliżenie Państwu perspektywy kobiet w  polskim życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w  obszarze relacji międzynarodowych – w  mediach, na uczelniach wyższych, w  polityce czy na rynku pracy.

Program:
Wprowadzenie do debaty - Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Przedstawienie koncepcji feministycznej polityki zagranicznej -
Małgorzata Kopka-Piątek, kierowniczka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych
oraz
Iwona Reichardt, zastępczyni redaktora naczelnego „New Eastern Europe”, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Komentarz - Michał Sutowski, członek zespołu Krytyki Politycznej oraz Instytutu Studiów Zaawansowanych

Dyskusja z publicznością

Moderacja - Andriy Korniychuk, kierownik Programu Europa i Sprawy Międzynarodowe Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Przyczynkiem do rozmowy będzie publikacja „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna”, wydana przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie autorstwa Małgorzaty Kopka-Piątek i Iwony Reichardt.

Czy kobiety uratują świat?

Adres
Zobacz opis wydarzenia
Organizator/Organizatorka
Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa - Polska
Język
Polski