czwartek, 01. lipca 2021 10:00 przed południem – 1:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu

Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa

Debata online

Zapraszamy do udziału w debacie online udziałem przedstawicieli i przedstawicielek organizacji rolniczych, polityków i polityczek, organizacji konsumenckich oraz organizacji pozarządowych.  

Polskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Najpoważniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości i konkurencyjności produkcji rolnej w Polsce w zgodzie z pilną potrzebą podejmowania działań przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rosnący wpływ na sposób funkcjonowania sektora rolnego w Polsce mają także coraz większe oczekiwania konsumentów wobec produkcji żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami ochrony zdrowia publicznego, przyrody, gleby, wody i klimatu oraz zachowania dobrostanu zwierząt.

Sprostanie wszystkim tym wyzwaniom wymaga współpracy wielu środowisk, zrozumienia różnych, często sprzecznych, racji i poszukiwania kompromisu możliwego do zaakceptowania przez różne grupy interesariuszy: rolników/rolniczki oraz pozostałe podmioty łańcucha żywnościowego, naukowców/naukowczynie, polityków/polityczki oraz stronę społeczną, w tym organizacje konsumenckie i ekologiczne.

Cztery sieci organizacji pozarządowych: Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz Koalicja Ratujmy Rzeki proponują zawarcie Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa. Paktu, który umożliwi osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu w sposób możliwy do zaakceptowania przez wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim środowiska rolnicze i konsumenckie.  

Debata odbędzie się on-line na platformie zoom. Link do spotkania zostanie przesłany po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

Nagranie debaty zostanie udostępnione w serwisie YouTube.

Program:

10.00 - 10.10 - Powitanie gości

10.10 - 10.25 - Przemówienie otwierające, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.25 - 10.40 - Przemówienie otwierające, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

10.40 - 10.55 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - organizacje społeczne”, przedstawiciel organizatorów debaty

Panel I

11.00 - 11.20 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - politycy”, przedstawiciele kół parlamentarnych 

11.20 - 11.40 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - rolnicy”, przedstawiciele organizacji rolniczych: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”

11.40 - 11.50 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - konsumenci”, przedstawiciel koalicji Kooperatyw Spożywczych

11.50 - 12.40 - Dyskusja z udziałem zaproszonej publiczności

Panel II

12.40 - 12.50 - Propozycja dalszych kroków pracy nad Paktem społecznym dla polskiego rolnictwa, przedstawiciel organizatorów

12.50 - 13.30 - Dyskusja z udziałem zaproszonej publiczności

13.30 - Zamknięcie spotkania

 

 

Adres
Zobacz opis wydarzenia
Język
Polski