wtorek, 11. Grudzień 2018

W stronę nowego klimatu

Konferencja międzynarodowa

Data, godzina
wt., 11. gru 2018,
9:30 przed południem – 9:00 po południu Zapisz w moim kalendarzu
Język
Angielski
Polski

Data:               11 grudnia 2018
Miejsce:          Galeria “Szyb Wilson”, Katowice

Organizator: Green European Foundation
Organizacje partnerskie: Fundacja Strefa Zieleni, Fundacja im. Heinricha Bölla

Podczas konferencji wraz zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami i przedstawicielkami polityki, administracji, świata naukowego i społeczeństwa obywatelskiego – porozmawiamy o najważniejszych aktualnie wyzwaniach wynikających z konieczności podejmowania ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i rozwoju zrównoważonej energetyki. W ramach debaty będziemy analizować różne scenariusze sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, z uwzględnieniem roli nowych technologii, ale też działań na poziomie politycznym, podejmowanych przez sektor biznesu oraz mieszkańców tych regionów w budowaniu progresywnych, pro-środowiskowych strategii rozwoju. W jaki sposób w koncepcje polityczne włączać wiedzę ekspercką oraz zapewniać aktywne uczestnictwo najważniejszych aktorów w procesie wypracowania wspólnej wizji zrównoważonej ścieżki rozwoju dla Śląska i innych regionów? Jak godzić potrzeby społeczne i gospodarcze z pilną koniecznością rozwijania ambitnych polityk klimatycznych?

Program

9:30 – 10:00 Otwarcie konferencji

Lucile Schmid, Członkini Zarządu Green European Foundation

Ewa Sufin-Jacquemart, Prezeska Fundacji Strefa Zieleni

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni

10:00 –10:30 Wprowadzenie:  Bas Eickhout, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zieloni / Wolny Sojusz Europejski w PE

Wideo Zielonej Frakcji w PE na temat odchodzenia od węgla

10:30 –12:00 Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych

Wydobycie węgla to ważny element lokalnej tożsamości, kultury i gospodarki nie tylko w Polsce, ale także w różnych europejskich regionach. Odchodzenie od węgla w nadchodzących latach będzie konieczne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Restrukturyzacji gospodarczej towarzyszyć musi tworzenie nowych perspektyw dla miejscowych społeczności. Jakie wyzwania – zarówno związane z rynkiem pracy, jak i konkurencyjnością gospodarczą - niesie ze sobą pro-środowiskowa modernizacja regionów węglowych? Czy doświadczenia i dobre praktyki w tym procesie mogą być użyteczne w różnych regionach Europy? Jak sprawić, by różnorodni aktorzy społeczni zaangażowali się budowę wspólnej wizji przyszłości i konkretnych strategii rozwoju? W jakim stopniu energetyka odnawialna może stać się odpowiedzią na te pytania?

Paneliści:

 • Annalena Baerbock, Przewodnicząca Związku 90 / Zieloni, Niemcy
 • Marcin Bazylak, Prezydent Dąbrowy Górniczej (udział niepotwierdzony)
 • Andrzej Błachowicz, Dyrektor Zarządzający, Climate Strategies, Londyn
 • Monika Paca, Galeria Szyb Wilson, Katowice, Polska
 • Miłka Stępień, Partia Zielonych, Konin, Polska

Moderacja: Patryk Białas, Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym EURO-CENTRUM, Prezes Stowarzyszenia BoMiasto.pl i radny Miasta Katowice

12:00-13:30 Potencjalne zielone miejsca pracy jako wynik sprawiedliwej transformacji

Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu wymaga zmian strukturalnych w gospodarce, prowadzących do uniezależnienia się od paliw kopalnych. Liczba tradycyjnych miejsc pracy będzie się zmniejszać w związku z rozwojem odmiennych wzorców konsumpcji i produkcji, jednocześnie jednak ogromna liczba nowych miejsc pracy będzie musiała powstać w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby naszych społeczeństw. Badania prowadzone na zlecenie Green European Foundation w ostatnich latach pozwoliły na stworzenie modelu szacowania liczby nowych miejsc pracy w kluczowych sektorach gospodarki. Podczas wydarzenia upubliczniony zostanie raport z badań podsumowujący dane szacunkowe dla trzech państw członkowskich UE - Wielkiej Brytanii, Irlandii i Węgier. Wskazuje on, że bardziej ambitne cele klimatyczne i dekarbonizacja gospodarki oznaczałyby wzrost liczby miejsc pracy netto w tych krajach i pomogłyby tym samym utrzymać równowagę gospodarczą. Debata dotyczyć będzie również wniosków z tych badań w kontekście politycznym: prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej przedstawi wyniki swoich własnych szacunków dotyczących Polski. Teoretyczne rozważania zostaną zilustrowane rzeczywistymi osiągnięciami z Niemiec i Hiszpanii.

Paneliści:

 • Peter Sims, Green House Think tank, Wielka Brytania
 • Anja Siegesmund, Ministra Środowiska Energii i Ochrony Przyrody w Turyngii, Niemcy
 • Florent Marcellesi, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zieloni / WSE w EP
 • Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Polska

Komentarz: Thomas Simpson, Green European Foundation, Irlandia

Moderacja: Jonathan Essex, Green House Think tank, Wielka Brytania

13:30-14:30 Lunch

14:30-16:00 "Zerowe emisje netto" - czy pochłanianie dwutlenku węgla jest wystarczająco skuteczne?

Rozwiązania technologiczne, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (carbon capture and storage – CCS), czy środowiskowe, w szczególności w zakresie użytkowania gruntów, rolnictwa i przyjaznego dla klimatu zarządzania lasami, są ważnymi krokami w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej. Jaki jest kontekst działań politycznych, dowodów naukowych i wyników eksperymentów dla różnorodnych rozwiązań związanych z pochłanianiem węgla oraz skuteczności metod stosowanych do oceny ilości usuwanego z atmosfery CO2? Jakie systemowe zmiany społeczne muszą nastąpić, aby możliwe było osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego, polegającego na ograniczeniu wzrostu temperatury do 2°C (czy wręcz do 1,5°C) – czyli odejściu od paliw kopalnych oraz fundamentalnych zmianach w systemie rolniczym i żywnościowym?

Paneliści:

 • Olivier De Schutter, Specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do żywności (video)
 • Michał Wilczyński, były Główny geolog kraju, ekspert od energetyki, Polska
 • Miriam Kennet, Green Economics Institute, Wielka Brytania
 • Dr Claire Weill, INRA, inicjatywa “4 for 1000”, Francja
 • Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska

Moderacja: Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni

16:00-17:30 Dlaczego energia jądrowa jest niewłaściwym rozwiązaniem dla transformacji energetycznej zorientowanej na klimat?

Polska rozważa budowę swojej pierwszej elektrowni jądrowej. Chociaż opinia publiczna jest podzielona, to prace dotyczące wyboru lokalizacji, technologii, partnerów i wykonawców inwestycji trwają. Czy energia jądrowa może być odpowiedzią na problem dekarbonizacji? Nad jakimi bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami warto się zastanawiać w kontekście transformacji energetycznej?

Paneliści:

 • Yannick Jadot lub Michele Rivasi, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zieloni / WSE w EP
 • Yves Marignac, Dyrektor think tanku Wise-Paris
 • Marie Toussaint, Stowarzyszenie Notre Affaire à Tous, EELV
 • Charline Dufournet, Stowarzyszenie négaWatt

Moderacja: Benoit Monange, Fondation de l’Ecologie Politique, Francja

17:30 Zakończenie konferencji

Uwagi końcowe: Natalie Bennett (Członkini Zarządu Green European Foundation oraz angielskiej i walijskiej Partii Zielonych) i Evelyne Huytebroeck (Europejska Partia Zielonych)

18:00 Kolacja

19:00-21:00 Film: Human energy” (2018, 60 min.), reż. Adam Dzienis

Debata po filmie z Adamem Dzienisem, Weroniką Bloch i Anną Krenz, moderacja: Ewa Sufin-Jacquemart

 

Pliki