Diskusija subota, 05. oktobar 2019 /
Belgrade

Šta bi institucije mogle/trebalo da rade?

Predavanje Aresa Športe

Kreator/kreatorka: What Could/Should Curating Do. All rights reserved.
Datum, vreme
Sat, 05. Oct 2019,
6:00 pm – 8:00 pm Sačuvati u mom kalendaru
Jezik
Albanski
Engleski
Srpski
Organizator/ka
Heinrich-Böll-Stiftung Kancelarija u Beogradu - Srbija, Crna Gora, Kosovo
Legal
Terms and Conditions

Šta bi institucije mogle/trebalo da rade?

Otvoren 1952, bioskop „Lumbardi“ bio je jedan od dve ključne kulturne institucije u Prizrenu tokom čitavog ostatka XX veka. Javni prostor koji je imao više od 400.000 posetilaca za četiri decenije postojanja, on je takođe poznat kao rodno mesto brojnih festivala, pre svega DokuFesta. Nakon dva pokušaja rušenja i privatizacije od početka tekućeg milenijuma, spasile su ga građanske inicijative, i registrovan je kao zaštićeno kulturno dobro 2015.

Fondacija „Lumbardi“ osnovana je nakon toga kako bi se nastavila građanska inicijativa, sa ciljem upravljanja i oživljavanja nekadašnjeg bioskopa kroz otvoreni proces koji uključuje istraživanje, raznovrsne programe, debate, prijateljstva i saveze. Osmišljena na postepen način koji je određen ograničenim sredstvima oblikovanja institucije polazeći od inicijative odozdo-nagore, proces je omogućio alternativni oblik izgradnje institucije. U svom govoru, Ares Športa će predstaviti i prodiskutovati proces koji je stavio na raspolaganje vreme i mogućnost preispitivanja stvari kao što su funkcija institucija javnog servisa u XXI veku, mogućnost strukture sa naročitom misijom u uslovima normalizovane nestabilnosti, te artikulisanje institucije u odnosu na ekologiju njenog okruženja.

O predavaču:

Ares Športa je kulturni radnik koji živi na Kosovu. Završio je studije na diplomskom programu za menadžment u kulturi na istanbulskom univerzitetu „Bilgi“ sa fokusom na kulturnim instucijama i lokalnoj kulturnoj politici. Od 2015. on je direktor-suosnivač Fondacije „Lumbardi“, gde se njegov rad kreće u rasponu od istraživanja i sastavljanja programa, do promocije, infrastrukture i institucionalnog razvoja unutar okvira oživljavanja nekadašnjeg „Lumbardi bioskopa“. Športa je predsedavajući Mreže za kulturne organizacije u Prizrenu i predsednik je organizacije „Kooperativa – regionalna platforma za kulturu“.

Događaj je besplatan i otvoren za javnost.

WCSCD je kustoski kurs i serija javnih predavanja koje je pokrenula i koje organizuje Biljana Ćirić.

Predavanje Aresa Shporte je podrzala Fondacija Hajnrih Bel