Eser sahibi: HBS. Creative Commons License LogoBu görsel lisansı altındadır Creative Commons License.

Event

Cumartesi, 17. Eylül 2022 9:00 öö – 6:00 ös Takvimime kaydet

Event

Kriz Dönemlerinde Bakım Emeğine Feminist Bakış Açıları. Sorumlu Kim?

Konferans

17 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da Cezayir Toplantı Salonunda Heinrich Böll Stiftung Derneğinin düzenlediği “Kriz Dönemlerinde Bakım Emeğine Feminist Bakış Açıları. Sorumlu Kim?” başlıklı uluslararası konferansa davetlisiniz.

Uzun süredir devam etmekte olan pandemi sürecinde bakım hizmetleri ve bakım emeği bütün dünyada tekrar tartışılan bir konuya dönüştü. Bu krizle bakım emeğinin önemi, gerekliliği, vazgeçilmezliği, bakım hizmetlerinin kimler tarafından nasıl sağlanması gerektiği üzerine tartışma gündeme geldi.

Eve kapanmayla, yeniden üretimde, ev içi işler ve bakım işlerinin paylaşımındaki adaletsizlik cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdi. Çocukların dersleriyle ilgilenmek, kreşe gidemeyen çocukların sorumluluğu, bakım gereksinimi olan aile bireylerinin bakım işlerini üstlenmek kadınların yükünü çoğaltırken, salgında daha fazla kaybedenlerin kadınlar olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Kadınların sorumluluğunda olan ev içi bakım hizmetlerinin, kadının çalışma hayatına katılması ile farklı kurum ve yapılarla paylaştığı görülmektedir. Çalışan kadının hane içi yükümlülüklerini üstlenen ve çoğu güvencesiz çalışan, önemli bir kısmı göçmen kadınlardan oluşan ev işçileri, pandemi süreci ile işten ilk çıkarılan kadınlar oldular. Kadın istihdamının yoğun olduğu pandemiden etkilenen sektörlerde kapanan iş yerleri ve işten çıkarmalar kadın işsizlik oranını da arttırdı. Hayat pahalılığı ve hane halkı gelirinin azalmasıyla yoksullaşan hanelerde bakım emeği daha zahmetli ve daha fazla zaman ayrılması gereken bir hale geldi.

17 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek konferansla şu soruları tartışmaya açmak istiyoruz:

  • Bakıma ihtiyacı olmayan kimse yok, bakmak ve bakılmak yaşamın bir parçasıyken bakım hizmetleri nasıl düzenleniyor? Bakım sorumluluğu neden sadece kadınlarda?
  • Bakım hizmetlerinden yalnızca kadınların sorumlu olmasının kaçınılmaz toplumsal sonuçları neler?
  • Bakım hizmetlerini toplumsal eşitlik kavramı çerçevesinde yeniden nasıl organize edebiliriz? Kamunun, yerel yönetimlerin, erkeklerin bu hizmetlerdeki sorumlulukları neler olmalıdır?
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için bakım emeği ve bakım hizmetleri nasıl düzenlenmelidir? İş yaşamı ve bakım emeğinin uyumunu sağlayabilmek için çalışma koşullarında ve bakım hizmetlerinde hangi düzenlemeler gerekir?
  • Artan bakım işleri yoksul kesimleri, göçmen kadınları, iç göç mağdurlarını nasıl etkiler? Bu grupların kırılganlıklarını ve dezavantajlarını nasıl giderebiliriz?
  • Bakım hizmetlerine ilişkin farklı ülke deneyimleri/politikaları nelerdir? İyi örnekler neler?
  • 2023 yılında yapılacak seçimlerde partilerin bu konuyu yaklaşımları nelerdir? Kreş, huzur evleri gibi bakım emeğini üstlenecek devletin sorumluluğundaki kurumlarla ilgili politikaları nelerdir?

İnsana yakışan bir düzeyde bakım hizmeti almanın ve vermenin sağlanmasına bir katkısı olması umuduyla yapılan bu konferansa katılmanızı bekliyoruz.

 

09:00-09:30    Kayıt

09:30-09:45    Açılış Konuşması: Kristian Brakel, Heinrich Böll Stiftung Derneği

09:45-10:15    Araştırma Sunumu: Bekir Ağırdır, KONDA (Pandemide Evde Bakım ve Zaman Kullanımı Araştırma sunumu ve değerlendirme)

10:15-12:15    I. Oturum:  Bakım Hizmetleri Nasıl Düzenleniyor? Bakım Hizmetlerini Toplumsal Eşitlik Kavramı Çerçevesinde Yeniden Nasıl Organize Edebiliriz?

Emel Memiş Parmaksız,  Bakım Toplumuna Geçiş Yapmak

Çağla Ünlütürk Ulutaş, Türkiye’de Çocuk Bakım Rejimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Özge İzdeş Terkoğlu, Yaşlı Bakımı ve Kadın İstihdamı

Moderatör: Feryal Saygılıgil

12:15-13:30    Öğle Yemeği

13:30-15:30    II. Oturum: Bakıma Küresel Yaklaşım / İş Yaşamı ve Bakım Emeğinin Uyumunu Sağlayabilmek için Çalışma Koşullarında ve Bakım Hizmetlerinde Hangi Düzenlemeler Gerekir?

Britta Andrea Sembach, Bakan Biziz! Ama Bize Kim Bakacak? Bakım Emeğine Neoliberal Yaklaşımların Eleştirisi ve Değiştirmek İçin Öneriler

Ayşe Emel Akalın, İnsana Yakışır Bir İş Olarak Bakım İşi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Catherine Rottenberg, Bakım Manifestosu: Bir Bakım Politikasının Ana Hatlarını Çıkarmak

Moderatör: Gülay Günlük-Şenesen

15:30-16:00    Çay-Kahve Arası

16:00-18:00    III. Oturum: Siyasi Partilerin Bakım Emeği Konusundaki Yaklaşımları: Siyaset Nerede Duruyor?

CHP

HDP

Deva Partisi

Moderatör: Kristian Brakel

Adres
Etkinlik açıklamasına bakın
Dil
İngilizce
Dil