Міжнародна конференція п'ятниця, 09. жовтня 2020 – субота, 10. жовтня 2020

Конференція «Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації» у Львові

Дата, час
пт, 09. жов 2020, 9:00 am  –
сб, 10. жов 2020, 6:00 pm Зберегти в моєму календарі
Адреса
Див опис події

Мова
Український

Запрошуємо до участі в міжнародній конференції «Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації» дослідни/-ць жіночої і гендерної історії, а також фахів/-чинь в інших галузях суспільно-гуманітарного знання, чиї дослідження мають виразний історичний вимір та зосереджуються на гендерних аспектах різних сфер і явищ, які охоплюють, але не обмежуються такими темами:

 • Жіноче повсякдення: субкультури, практики, досвіди
 • Гендеровані простори: місто, містечко, село, дім
 • Жінки і виробництво знань: освіта, наука, експертність
 • Жінки і влада: лідерство, політика, самоврядування
 • Жінки в часи воєн і революцій: насильство, спротив, виживання
 • Жіночі права: організований жіночий рух, феміністські практики, низовий активізм
 • Гендер націй: національні виміри жіночого досвіду та дії
 • Жінки у фахових середовищах: гендер і праця
 • Жінки між традиціями та інноваціями
 • Жінки та релігії: òбрази, статуси, ролі, практики
 • Жіночі історії Інакшості: поза межами нормативності
 • Жіночі «голоси» минулого: джерела до вивчення жіночої історії
 • Жіночі образи минулого: культурні репрезентації жіночого досвіду (література, візуальне мистецтво, кіно, музей)
 • Жінки в транснаціональному та трансімперському вимірах: гендерні аспекти міграцій
 • Крізь чоловічий погляд: жінки в офіційних та его-документах

Перевагу надаватимемо доповідям, спрямованим на постановку і розгляд ширших проблем жіночої історії на конкретному історичному матеріалі, критичний перегляд усталених історичних поглядів та оцінок крізь призму категорії гендеру, концептуалізацію й теоретичні узагальнення на основі аналізу релевантних історичних джерел, з елементами кроскультурних студій, що демонструють новизну підходу або стосуються малодосліджених тем. Вітаємо дослідження, які є актуальними з огляду на сучасні події та дискусії в науці і суспільстві.

Заохочуємо до участі студент/-ок старших курсів, магістрант/-ок та аспірант/-ок, чиї наукові зацікавлення зосереджені в царині жіночої/гендерної історії.

 

Робоча мова конференції — українська.

До 15 червня на адресу Оргкомітету конференції uarwh2010@gmail.com надсилайте заявки на участь, які повинні містити:

 • інформацію про доповідач/-ку: прізвище та ім’я, науковий ступінь (кандидат/-ка чи доктор/-ка наук) чи рівень освіти (бакалаврат/-ка, магістрант/-ка тощо), спеціалізація (дисципліна — наприклад, історія України, етнологія, соціологія тощо), місце праці чи навчання, посада/статус, основні наукові зацікавлення, бажано — перелік 2-3 наукових публікацій у царині жіночої/гендерної історії (якщо є). Додаткова інформація (у формі лінків на персональні веб-сторінки) вітається;
 • тему доповіді — сформульовану максимально чітко і лаконічно;
 • анотацію доповіді — обсягом 300-400 слів, у якій чітко зазначено предмет дослідження, основне дослідницьке питання, стисло окреслено концептуальну рамку, вказано часові та географічні межі, джерела дослідження і спосіб їх аналізу, а також викладено основні результати та висновки.

Конференція відбудеться 9–10 жовтня 2020 у Львові.

Запрошеним до участі доповідач/-кам з України буде забезпечено нічліг і харчування на час конференції та (частково) відшкодовано вартість дороги.

Конференцію організовує Українська асоціація дослідниць жіночої історії (УАДЖІ) та Центр міської історії за підтримки Представництва Фонду ім. Г. Бьолля в Україні.

Файли