Konference Úterý, 17. Září 2019 – Středa, 18. Září 2019 /
Praha

How We Remember. The Memory of Communism – Its Forms, Manifestations, Meanings

Meaning of Democracy after 1989

Tvůrkyně/tvůrce: hbs Prague. Creative Commons License LogoTento obrázek má licenci Creative Commons License.
Datum, čas
Út, 17. Zář 2019, 9:00 am  –
St, 18. Zář 2019, 6:00 pm Uložit v mém kalendáři
Jazyk
český
Legal
Terms and Conditions

Co si pamatujeme. Paměť komunismu, její podoby, projevy a významy

Třicáté výročí událostí roku 1989 je vhodnou příležitostí nejen k bádání a diskusím o vývoji, jenž vedl na konci 80. let k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Může být také podnětem k debatě, jak se v uplynulých třiceti letech vytvářela a proměňovala paměť na komunismus a jaký měla a má reflexe komunistické minulosti vliv na vývoj po roce 1989.

Cílem mezinárodní konference je vést ze široké transnacionální perspektivy debatu o podobách, projevech a významech paměti na komunistické režimy v nejrůznějších formách a prostředích. Konference se zúčastní řada předních odborníků z České republiky, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny, Ruské federace a Estonska.

Pozornost bude věnována především:
- reflexi komunismu ve veřejném, politickém a odborném diskursu,
- způsobům zacházení s komunistickou minulostí ve veřejném prostoru,
- souvislostem mezi reflexí komunismu a vytvářením nových demokratických společenských identit,
- paměti na komunismus v umění, v literatuře a ve filmu,
- proměnám individuální paměti na komunismus.

Konference bude vedena v angličtině a češtině/slovenštině a simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny.

Soubory