Online seminar

czwartek, 25. listopada 2021 – sobota, 27. listopada 2021 Zapisz w moim kalendarzu

Online seminar

Postrzeganie i zwalczanie kryzysu klimatycznego w kategoriach sprawiedliwości

Seminarium online dla niemieckich i polskich działaczy społecznych

online Seminar

Kryzys klimatyczny dotyka wszystkich - ale nie w równym stopniu. Ci, którzy globalnie cierpią najbardziej, mają najmniejszy udział w jego zwalczaniu - i często nie mają możliwości decydowania o środkach i strategiach walki z kryzysem.

W Polsce i Niemczech, podobnie jak w innych krajach globalnej Północy, wyzwania związane z obecnym kryzysem klimatycznym prowadzą do demarkacji i chęci obrony przywilejów. Sprzyja to narastaniu postaw rasistowskich i podziałów społecznych -  to pole do działania dla organizacji społecznych, które zabiegają o sprawiedliwość klimatyczną zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki będą miały okazję zapoznać się z historycznym i bieżącym powiązaniem między kryzysem klimatycznym a rasizmem a także poznać różne punkty widzenia na sprawiedliwość klimatyczną oraz wymienić się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi pracy społecznej czy społecznego zaangażowania.

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego, aktywistki i aktywistów oraz multiplikatorki i multiplikatorów, zaangażowane/ych w walkę z kryzysem klimatycznym i/lub zaangażowanych w obszarze działań na rzecz sprawiedliwości społecznej, które/rzy chcieliby w polsko-niemieckim gronie zastanowić się nad tematem kryzysu klimatycznego i rasizmu.

Jakie są cele seminarium?

  • Pogłębienie krytycznej refleksji nad kryzysem klimatycznym, sprawiedliwością klimatyczną, rasizmem i antyrasizmem - zarówno na płaszczyźnie społecznej, organizacyjnej, jak i osobistej
  • Zrozumienie różnych wymiarów rasizmu w narracji o kryzysie klimatycznym i wypracowanie podejścia do dalszej pracy z tymi tematami w codziennej pracy
  • Wymiana doświadczeń na ten temat w kontekście polskim i niemieckim

Prosimy o rejestrację: tutaj

PROGRAM:

 

CZWARTEK, 25.11.2021; GODZ. 16.00-19.30

  • Sesja powitalna i wzajemne poznanie się
  • Otwarcie tematu Sprawiedliwości Klimatycznej - doświadczenia, relacje i oczekiwania

18.00-19.30 VANESSA ANDREOTTI (TRANSMISJA)

  • Wykład "Gesty w kierunku dekolonialnych przyszłości"

 

PIĄTEK, 26.11.2021; 16.00-20.30H (W TYM PRZERWA)

  • Warsztat z udziałem prelegentów i facylitatorów z Black Earth Collective: Samie Blasingame & Nene Opoku:

Będziemy badać historię rasizmu środowiskowego, skupiając się na konkretnych przykładach jego korzeni i przejawów, oraz dyskutować o tym, dlaczego leży on u podstaw walki o klimat i sprawiedliwość środowiskową na całym świecie. Dzięki krytycznej perspektywie uczestniczki i uczestnicy zostaną skonfrontowani z próbą oduczenia się spojrzenia na świat, które dało pole dla  ucisku we wszystkich jego formach i wyobrażenie sobie nowych możliwości dla sprawiedliwej przyszłości.

 

SOBOTA, 27.11.2021; 10-15.30H (W TYM PRZERWA NA LUNCH)

  • Refleksja nad wykładem i warsztatem w odniesieniu do walki o klimat w Polsce i Niemczech: Gdzie sa podobieństwa a gdzie różnice, czego możemy się nauczyć od siebie nawzajem?
  • Wymiana poglądów na temat roli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego jako kwestii sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech: Jakie są doświadczenia, wyzwania i strategie?
  • Koleżeńska sesja doradcza w celu przeniesienia wniosków z seminarium do konkretnej pracy i zaangażowania uczestników i uczestniczek.

 

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

Vanessa Andreotti - profesorka zwyczajna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej oraz Canada Research Chair in Race, Inequalities and Global Change.

Barbara Bernsmeier - menedżerka kultury i projektów z naciskiem na Rosję i Partnerstwo Wschodnie.

Samie Blasingame & Nene Opoku - Black Earth to kolektyw działający na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i klimatycznej, skupiający się na perspektywach dekolonialnych.

Anna Dańkowska - trenerka, badaczka i koordynatorka projektów z zakresu edukacji transformatywnej i globalnej

Magdalena Klarenbach - badaczka i ekspertka edukacyjna z Fundacji Otwarty Plan - polskiej organizacji pozarządowej specjalizującej się w edukacji ekologicznej i klimatycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.otwartyplan.org

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Klarenbach: klara@otwartyplan.org lub Barbara Bernsmeier: barbara.bernsmeier@eu-russia-csf.org  

 

Pliki

Daty
czw., 25 lis 2021 4:00 po południu – 7:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu
pt., 26 lis 2021 4:00 po południu – 8:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu
sob., 27 lis 2021 10:00 przed południem – 3:30 po południu Zapisz w moim kalendarzu
Adres
➽ Online Event
Język
Angielski