Kreator/kreatorka: Arinda Craciun. All rights reserved.

utorak, 18. mај 2021 4:00 pm – 8:00 pm Sačuvati u mom kalendaru

Ponovno promišljanje spomenika u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi: Šta smo videli poslednjih 30 godina, a šta bismo želeli da vidimo?

Deseti Evropski istorijski forum

Sa komšijama iz istočne, centralne, i jugoistočne Evrope povezuju nas tri decenije prepune istorijskih događaja, kojima se “Istok” repozicionirao nakon pada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije - delimično u atmosferi ponovnog oživljavanja i euforije zbog slobode, ali takođe i u krvi. Kako su se nove-stare države suočile sa prikazima svojih istorija? Koje slike su ostale isklesane u kamenu, a koje su bile predment napada? U čemu se ogledaju ikonografije junaštva i viktimizacije? Gde je nasleđe još uvek ostalo vidljivo, a koji slojevi sećanja su prekrili stare? U kakvom stanju je rasprava o spomenicima, i kakve spomenike želimo u budućnosti?

Komemorativne ploče, trijumfalni lukovi, natpisi - staromodni? Zašto su ovi elementi još uvek predmet sve žustrijih debata, pa čak i svađa?

Ovogodišnji Istorijski forum, koji će se i ove godine održati virtuelno zbog panedemije, daje platformu za ponovno promišljanje i diskusiju o kulturama i politikama sećanja u poslednjih 30 godina u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kao i  o vidovima njihovog konkretnog otelotvorenja u starim i novim spomenicima. Takođe nameravamo i da proučimo da li je moguć alternativni način bavljenja upitnim spomenicima.

Učestvuju:

  • Aleida Asman, Univerzitet u Konstancu (em.)
  • Irina Kaštalian, istorijska radionica “Leonid Levin”, Minsk
  • Ivo Goldštajn, Univerzitet u Zagrebu
  • Elene Kekelia, Univerzitet u Virdžiniji, Šarlotsvil, S.A.D.

i drugi.

*****

Evropski istorijski forum je zajednička inicijativa Fondacije „Hajnrih Bel“ i njenog partnera iz Rusije, Naučno-istraživačkog i obrazovnog centra „Memorial“, čiji cilj je da omogući razmenu uglavnom mladih istoričarki i istoričara, zaposlenih u muzejima, medijima i nevladinom organizacijama iz istočne, jugoistočne i zapadne Evrope. Na taj način promovišemo pan-Evropski diskurs o kulturama sećanja i politike istorije. Istovremeno, Forum se obraća svima koji kritički promišljaju istoriju 20. veka i nastavu te istorije – u profesionalnom, honorarnom ili privatnom kapacitetu.

Forum se održava na nemačkom, ruskom, bosansko-srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod.

Informacije: Katja Giebel, Odsek za istočnu i jugoistočnu Evropu, Fondacija „Hajnrih Bel“, E-Mail: giebel@boell.de, Telefon +49(0)30 285 34 – 388

Molimo da se registrujete preko našeg kalendara.

 

Weitere Informationen

Vremenska zona
MESZ/ CET/ Центральноевропейское время
Address
➽ Online Event
Organizator/ka
Heinrich Böll Foundation - Headquarters Berlin
Jezik
Bosanski
Njemački
Engleski
Hrvatski
Srpski
Ruski
Smultano prevođenje