Freitag, 07. Oktober 2016 /
Warschau

„Cudzoziemcy i cudzoziemki na polskim rynku pracy – szanse, korzyści, perspektywy”

Seminarium

Zdjęcie różnorodnego etnicznie zespołu
Urheber/in: 드림포유. Creative Commons License LogoDieses Bild steht unter einer Creative Commons License.
Datum, Uhrzeit
Fr., 07. Okt. 2016,
10.00 – 15.30 Uhr In meinem Kalender speichern

7.10.2016, godz. 10:00 – 15:30
Państwo Miasto
 ul. Andersa 29, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na seminarium, podczas którego przyjrzymy się sytuacji cudzoziemek i cudzoziemców na polskim rynku pracy w kontekście zmian w sytuacji migracyjnej w Polsce i Europie. Przeanalizujemy trudności, z jakimi borykają się obcokrajowcy rozpoczynający działalność zawodową. Porozmawiamy także o szerokiej palecie korzyści, jakie czerpie z ich zatrudnienia polska  gospodarka.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli bardzo zróżnicowanych instytucji – od organów państwowych, przez związki zawodowe i organizacje wspierające cudzoziemców na polskim rynku pracy po przedsiębiorców. Usłyszymy także różnorakie doświadczenia migranckich pracowników, ludzi biznesu i pracodawców. Ważną perspektywę zaprezentują osoby przyglądające się funkcjonowaniu rynku pracy z zewnątrz: doradcy i osoby wspierające cudzoziemców, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów zaangażowanych we włączanie obcokrajowców w polski rynek pracy, pracodawców, a także osób naukowo zainteresowanych tematyką integracji zawodowej oraz mediów.

Wydarzenie jest elementem projektu „Moja kariera w Polsce II”, prowadzonego przez Fundację Polskie Forum Migracyjne (PFM) oraz Instytut Spraw Publicznych dzięki środkom Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Partnerem i sponsorem seminarium, organizowanego przez PFM, jest Fundacja im. Heinricha Bölla.

Prosimy uprzejmie o rejestrację poprzez formularz.

Program

10:00                   Otwarcie seminarium

10:05 – 11:15      Sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy w kontekście zmian migracyjnych

Sesja panelowa poświęcona ramom prawnym, niedawnym i planowanym zmianom, nowym zjawiskom obserwowanym przez instytucje rynku pracy.

Magdalena Sweklej, wicedyrektorka Departamentu Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel/ka Ministerstwo Rozwoju

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Moderator: prof. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami

11:15 – 13:00       Cudzoziemcy-pracownicy, szanse i wyzwania

O praktycznych doświadczenia związanych z pracą cudzoziemców w Polsce z różnych perspektyw.

Mirosława Keryk, Fundacja Nasz Wybór

Beata Molik, dyrektorka zespołu szkół LOGOS

Linus Frejd, dyrektor sklepu IKEA w Jankach

Zuzanna Rejmer, doradczyni zawodowa PFM

Stanislav Bieliei, mentor, Fundacja Ocalenie

Moderator: Andriy Korniychuk, Instytut Spraw Publicznych

13:00 – 13:45         Lunch

13:45 -15:15         Cudzoziemcy-pracodawcy

Lech Antkowiak, dyrektor Urzędu Pracy w Warszawie

Maciej Niezborała, doradca ds. zakładania działalności gospodarczej, pracujący z cudzoziemcami w PFM

Ksenia Naranovich, prezeska Fundacji Rozwoju Oprócz Granic (program Inkubator Przedsiębiorczości)

Armina Habrielan, szefowa firmy, migrantka

Moderatorka: Agnieszka Kosowicz (PFM)

15:15 – 15:30       Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Tło:
Fundacja Polskie Forum Migracyjne od ponad trzech lat obserwuje trudności cudzoziemców na polskim rynku pracy, prowadząc wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych program doradczy zarówno dla pracowników i pracodawców z zagranicy. Udzieliła dotychczas wsparcia niemal 500 obcokrajowcom i umożliwiła im założenie ponad 25 firm.

Wielu migrantów sygnalizuje, że kryzys uchodźczy w Europie, choć nie dotknął bezpośrednio Polski, znacząco zaważył na ich sytuacji na polskim rynku pracy. Integracja zawodowa wymaga od nich kwalifikacji i umiejętności, a od społeczeństwa przyjmującego życzliwego nastawienia. Tymczasem stosunek Polaków do przybyszów z innych państw na przestrzeni ostatniego roku uległ gwałtownego pogorszeniu – radykalnie nasiliły się nastroje ksenofobiczne i anty-imigranckie.

Jednocześnie, coraz więcej obywateli zagranicznych poszukuje pracy w Polsce. W 2015 roku wpłynęło ponad 92 tys. wniosków o czasowy pobyt związany z działalnością zarobkową. Aplikacje złożyli obywatele ze 139 państw, w przeważającej mierze z  Ukrainy (60 tys.). Zezwolenie można uzyskać łatwiej, jeśli planuje się krótkoterminowe zatrudnienie (do sześciu miesięcy) lub posiada odpowiedni status prawny (m.in. absolwenci polskich uczelni, małżonkowie obywateli Polski, posiadacze Karty Polaka). W ubiegłym roku niemal 10 tysięcy osób, w większości z Ukrainy (6,7 tys.), uzyskało prawo stałego pobytu – oznaczające praktycznie nieograniczony dostęp do rynku pracy w naszym kraju. Przy takiej skali obecności cudzoziemców kluczowe znaczenie dla samej Polski ma zapewnienie legalnego i uregulowanego zatrudnienia. Warto bowiem pamiętać, że praca przynosi państwu zyski m.in. w postaci podatków; choć korzyści są wielorakie, co dobrze ilustruje przykład Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Dzięki wsparciu doradców udzielających cudzoziemcom pomocy w rozliczaniu podatku PIT do budżetu wpłynęło w tym roku ponad 100 tysięcy złotych.